dinsdag 31 mei 2011

Iran laat vliegtuig Angela Merkel twee uur niet door


Iran heeft het regeringsvliegtuig van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (foto) dinsdag twee uur lang toestemming onthouden gebruik te maken van het luchtruim.

Vanwege het dwarsliggen van Iran moest Merkel samen met haar medewerkers twee uur boven Turkije cirkelen. 

Merkel arriveerde daarom met flinke vertraging op de luchthaven van New Delhi in India. 'Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt,' aldus Merkel na aankomst. 'En de piloten ook niet.' 
De rechten om over te vliegen werden kort voordat het vliegtuig de grens van Iran bereikte, ingetrokken. De reden van de problemen is door de verschillende verklaringen onduidelijk. Mogelijk ging het om 'coördinatieproblemen'.

Voor het vertrek van de bondskanselier zou er nog wel toestemming zijn geweest, maar Teheran spreekt dit tegen.

Benieuwd naar de volgende pesterij van Teheran (zie ook mijn eerder bericht dat Europa de Iraanse regen steelt).

bron: Elsevier

maandag 30 mei 2011

Iran werkt aan 'halal-internet'

Iran werkt aan plannen om het land volledig van het internet af te sluiten en zijn burgers in de plaats daarvan een nationaal halal-internet aan te bieden. Halal betekent ‘in overeenstemming met de islamitische wetten’. De Iraanse leiders zien het project als een manier om een einde te maken aan de strijd om de controle over het internet. In een tweede fase zou Iran de technologie voor dit gesloten netwerk - dat het world wide web moet vervangen - ook aanbieden aan bevriende naties. Iran, een wereldkampioen in internetcensuur, promoot de lancering van dit nationale internet als een kostenbesparende maatregel en een manier om islamitische waarden te bewaren.

Want Iran maakt zich zorgen over de democratische bewegingen die aan macht winnen in het Midden-Oosten en de Arabische landen en die worden gestuwd door het internet en andere moderne communicatiemiddelen. De Iraanse leider Ali Khameni spreekt in dat verband van een ‘zachte oorlog’ die via het internet het Midden-Oosten wil bezoedelen met westers gedachtengoed.

Vorige week verschenen ook berichten in de Iraanse pers als zou binnenkort een eigen beheerssysteem worden gelanceerd dat Microsofts Windows moet vervangen.

Iran maakt extra haast van deze technologische omwentelingen sinds het land vorig jaar getroffen werd door Stuxnet, een complexe computerworm die werd ontwikkeld om de controle over Iraanse kerninstallaties over te nemen en in september 2010 succesvol de Iraanse nucleaire installaties in Bushehr infecteerde. Volgens de Duitse computerspecialist Ralph Langer was die aanval 'even effectief' als een militair ingrijpen, of 'beter zelfs, want er vielen geen menselijke slachtoffers te betreuren'. Langer noemt Stuxnet de meest 'geavanceerde en agressieve malware in de geschiedenis'. Het Iraanse kernprogramma zou door Stuxnet twee jaar vertraging hebben opgelopen.

Volgens experts is de kans klein dat Iran zich volledig kan afsluiten van het globale internet, maar zou er in het land wel een soort duale webstructuur kunnen ontstaan.

bronnen: Express, The Wall Street Journal

Khamenei steunt Ahmadinejad en roept op tot kalmte


De Iraanse opperste leider Ali Khamenei heeft zondag zijn steun betuigd aan president Mahmoud Ahmadinejad, wiens regering "goed en passend" is. Hij riep op tot beëindiging van de crisis die het conservatieve regerende kamp al een maand treft. Dat berichtte de staatstelevisie zondag.

"De regering is aan het werk", verklaarde Khamenei. In een allusie op de felle kritiek die de religieuze leiders de afgelopen maand uitten op Ahmadinejad, herbevestigde Khamenei "de gevoeligheden en de problemen te kennen". "Maar de regering en het parlement moeten elkaar helpen", zei hij. "Vriendschap en gematigdheid in het land en in de relaties tussen parlement en regering zijn noodzakelijk", klonk het. President Ahmadinejad zou er zelfs even aan gedacht hebben op te stappen na het debacle over zijn minister van Inlichtingen Heydar Moslehi. Ahmadinejad wilde die ontslaan, maar Khamenei ging dwarsliggen. Uiteindelijk zou Ahmadinejad zich bedacht hebben over zijn plan om op te stappen. Dat verklaarde Mohammad Reza Bahonnar, vicevoorzitter van het parlement. Ahmadinejad trok zich eind april wel enkele dagen terug uit het publieke leven, omwille van hetzelfde voorval.

Toen Khamenei weigerde het ontslag van Moslehi te aanvaarden en hem prompt zijn postje teruggaf, kon Ahmadinejad daar inderdaad niet mee lachen, wat leidde tot een gedurfde uitdaging aan het adres van de Opperste Leider: elf dagen lang liet Ahmadinejad zich niet in het openbaar zien, en weigerde hij zijn kabinetsvergaderingen voor te zitten. De aartsconservatieve ayatollah Mesbah Yazdi, voordien een supporter van Ahmadinejad, noemde die houding 'afvalligheid van God', en daarin werd hij bijgetreden door veel conservatieve parlementsleden. Khamenei sloeg al snel terug en liet verschillende Ahmadinejad-getrouwen arresteren.

De openlijke ruzie over Moslehi wordt in verband gebracht met een conflict over de positie van Esfandiar Rahim-Mashaei, de voormalige vice-president van Ahmadinejad en vandaag stafchef en nog steeds een trouwe bondgenoot. Nadat Moslehi geweigerd zou hebben om het ontslag van Mashaei als vicepresident terug te draaien, zou hij een vijand van Ahmadinejad geworden zijn. Maar Moslehi is wel 'een mannetje' van Khamenei: voor de presidentsverkiezingen van 2005 vertegenwoordigde hij Khamenei bij de Basiji-militie, een deel van de Revolutionaire Garde van wie Ahmadinejad vandaag ook steeds minder steun krijgt. Dat Ahmadinejad Moslehi viseerde, wordt door radicale conservatieve geestelijken ook gezien als een poging van de president om meer macht te krijgen over de inlichtingendienst, wat hem zou helpen bij de screening van kandidaten voor de komende parlementsverkiezingen in 2012. Volgens WikiLeaks-documenten zou Ahmadinejad Rahim-Mashaie als zijn opvolger zien, en die is gekant tegen een al te grote invloed van geestelijken op de politiek.

bronnen: Belga, eigen berichtgeving

zondag 29 mei 2011

Ahmadinejad: 'Europa steelt onze regen'

De Iraanse 'president' Ahmadinejad laat weer van zich spreken, en wel met een nieuw staaltje van de grootst mogelijke onzin.

Volgens de Iraanse president Ahmadinejad is de echte reden voor de droogte in zijn land deze: 'Europa steelt onze regen'.

Aanleiding van de toespraak was de inhuldiging van een dam, de Kamal-e Saleh dam in Shazand. Zijn uitspraken dateren van 19 mei, maar de filmpjes duiken nu pas op.

Bij de opening van de dam vertelde Ahmadinejad dat het in Europa wel vaak regent. De Europeanen hebben dan ook geen dammen en andere systemen nodig; de regen zorgt voor natuurlijke irrigatie. Maar zo natuurlijk is die regen niet, aldus de president. 'Ze gebruiken bijzondere methoden om de wolken leeg te maken. Jullie weten dat wolken van het westen naar het oosten bewegen. Ze worden boven de oceaan gevormd en reizen dan naar het gebied rond de Middellandse Zee. Zo komen ze in Iran aan.'

Maar, zei de president, als ze hier aankomen zijn ze al leeggemaakt.

Ahmadinejad verwees naar toenmalige berichten in het nieuws over zware regenval boven onder meer Spanje en Portugal. 'Het sneeuwde zelfs in Europa, terwijl het droog bleef in Iran.'

De president vertelde zijn toehoorders dat hij rapporten heeft waaruit blijkt dat de Europeanen de wolken leegmaken, zodat ze niet naar Iran kunnen doorreizen. Op die manier legt Europa Iran (waar het bang van is) droog.

Ahmadinejad gaat dit Europese gebruik langs juridische weg bevechten. 'We laten zoiets niet toe. Het is duidelijk dat, als regen schaars wordt, er nog meer conflicten zullen ontstaan rond water.

Niet lang na zijn toespraak begon het trouwens te regenen in dat deel van Iran.

Professor Esmail Kahrom van de universiteit van Teheran zei daarover dat zoiets ‘vanuit wetenschappelijk oogpunt onmogelijk is’, aangezien er zich tussen Europese landen en Iran een afstand van zo’n 5000 kilometer bevindt. De droogte is wél te wijten aan het feit dat Iran af en toe een droge peridoe doormaakt – om de 5 tot 7 jaar. Uit cijfers blijkt dat er in Iran vorig jaar 79 procent minder regen viel dan gemiddeld over de voorbije 42 jaar. De droge periode startte in 2008 en zou nog een aantal jaren aanhouden. Volgens de professor kan Iran die periode overleven door zuiniger om te gaan met water.

bronnen: De Standaard, Trend

zondag 15 mei 2011

Oog om oog: 'mensenrechten' in Iran

Justitie in Iran heeft de vergeldingsactie van een vrouw die blind is geworden, nadat een man haar zwavelzuur in de ogen had gespoten, gisteren voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reden van het uitstel is niet bekendgemaakt. De vrouw, Ameneh Bahrami, wilde de man zaterdagmiddag in een ziekenhuis in Teheran zwavelzuur in beide ogen spuiten.

De man spoot in 2004 zwavelzuur in haar gezicht, omdat zij verscheidene huwelijksaanzoeken had afgewezen. Sindsdien is zij blind en is haar gezicht verminkt. Operaties in Spanje, waar zij nu woont, hebben geen baat gehad.

Bahrami reageerde naar verluidt woedend op het uitstel van de straf tegen de man die haar verminkte. Islamitische wetten laten toe dat een slachtoffer van een misdrijf met gelijke munt terugbetaalt.

Ik gruwelde toen ik las over deze straf, die de bijbelse uitdrukking ‘oog om oog’ wel erg letterlijk neemt. En toch schrok ik niet toen ik gisteren vernam dat de wraakactie was uitgesteld. Meer nog: ik had het verwacht. Het islamitische regime in Teheran heeft met deze zaak weer even de aandacht van de wereld gekregen, en het regime heeft met het nieuws over de vergeldingsactie vanuit zijn eigen zieke logica de wereld willen laten zien wat ‘islamitische rechtvaardigheid’ is. Nog niet zo lang geleden heeft president Ahmadinejad bijvoorbeeld het respect voor mensenrechten van zijn land geprezen.

Maar bij die zogenaamde 'mensenrechten' is het toch nog altijd de man die aan het langste eind trekt. Een vrouw die publiekelijk wraak mag nemen op een man: het is erg onwaarschijnlijk in Iran. Wrang bijkomend 'voordeel' (voor mij en vele anderen) hiervan is dat Bahrami haar gruwelijke straf niet mag uitvoeren. En dat waarschijnlijk ook nooit zal doen.


Bijna 'Het kleine zwarte visje'


Deze week kreeg ik de zomerbrochure van Uitgeverij Lannoo in de bus. Met daarin deze mooie pagina (zie foto), die me, natuurlijk, heel blij maakt. Het kleine zwarte visje heeft schitterende tekeningen van Korneel Detailleur, die erg poëtisch en uitgepuurd ogen en daarom perfect passen bij de schrijfstijl van Samad Behrangi. Rond 21 juni ligt de vertaling in de winkel.

dinsdag 10 mei 2011

Het bitse gevecht van Ahmadinejad en Khamenei


Terwijl de media vooral naar de opstanden in de Arabische wereld kijken, rommelt het in Iran vandaag ook stevig. Nee, er zijn geen straatprotesten, nee, de Iraniërs bezetten hun pleinen niet, maar dat betekent niet dat er geen veranderingen aan de gang zijn - en dat zelfs aan de top van het Iraanse regime.

Wat ooit ondenkbaar was, is nu toch gebeurd: president Ahmadinejad, de man die met fraude de presidentsverkiezingen van 2009 won en daarin werd gesteund door Opperste Leider Ali Khamenei, heeft zich de afgelopen weken openlijk verzet tegen Khamenei.

Deze ongeziene confrontatie in de hoogste regionen van de Islamitische Republiek begon vorige maand met het ontslag van de Minister van Inlichtingen Heydar Moslehi door Ahmadinejad. Khamenei echter weigerde het ontslag te aanvaarden en gaf Moslehi prompt zijn postje terug. Daar kon Ahmadinejad niet mee lachen, wat leidde tot een gedurfde uitdaging aan het adres van de Opperste Leider: elf dagen lang liet Ahmadinejad zich niet in het openbaar zien, en weigerde hij zijn kabinetsvergaderingen voor te zitten. De aartsconservatieve ayatollah Mesbah Yazdi, voordien een supporter van Ahmadinejad, noemde die houding 'afvalligheid van God', en daarin werd hij bijgetreden door veel conservatieve parlementsleden. Khamenei sloeg al snel terug en liet verschillende Ahmadinejad-getrouwen arresteren. Ze werden er zelfs van beschuldigd 'bovennatuurlijke krachten' te gebruiken om het beleid van Ahmadinejad te bevorderen.

De openlijke ruzie over Moslehi wordt in verband gebracht met een conflict over de positie van Esfandiar Rahim-Mashaei, de voormalige vice-president van Ahmadinejad en vandaag stafchef nog steeds een trouwe bondgenoot. Nadat Moslehi geweigerd zou hebben om het ontslag van Mashaei als vice-president terug te draaien, zou hij een vijand van Ahmadinejad geworden zijn. Maar Moslehi is wel 'een mannetje' van Khamenei: voor de presidentsverkiezingen van 2005 vertegenwoordigde hij Khamenei bij de Basiji-militie, een deel van de Revolutionaire Garde van wie Ahmadinejad vandaag ook steeds minder steun krijgt. Dat Ahmadinejad Moslehi viseerde, wordt door radicale conservatieve geestelijken ook gezien als een poging van de president om meer macht te krijgen over de inlichtingendienst, wat hem zou helpen bij de screening van kandidaten voor de komende parlementsverkiezingen in 2012. Volgens WikiLeaks-documenten zou Ahmadinejad Rahim-Mashaie als zijn opvolger zien, en die is gekant tegen een al te grote invloed van geestelijken op de politiek.

Ahmadinejad heeft zondag tijdens een kabinetsraad Khamenei intussen uitvoerig geprezen, maar iedereen weet dat het er achter de schermen bits aan toe gaat. Benieuwd hoe deze strijd zich zal verderzetten. Zal Ahmadinejad, om wiens ontslag al eerder werd geroepen in het parlement, de eer aan zichzelf houden en er stilletjes van onder muizen? Of zal hij het gevecht aangaan met Khamenei, wat tot een openlijke en mogelijke bloedige confrontatie kan leiden? Of blijft hij gewoon en belooft hij gehoorzaam te zijn maar poogt hij niettemin Khamenei stokken in de wielen te steken?

Wat er ook van zij, er breken boeiende tijden aan in de Islamitische Republiek. Straatprotesten zijn er al een tijdje niet meer, maar het ziet er naar uit dat de veranderingen zich wel eens op een ander niveau zouden kunnen voltrekken.

maandag 2 mei 2011

Iran twijfelt aan dood Osama


Het is intussen al geen nieuws meer: vanmorgen maakte de Amerikaanse president Barack Obama bekend dat Amerikaanse elitetroepen Osama bin Laden hebben gedood.

Het was even wachten op een officiële Iraanse reactie, maar ik wist - het regime kan ook zeer voorspelbaar zijn - dat het zou klinken dat het helemaal niet zeker was of het ook effectief om Osama bin Laden ging. En ja hoor, net las ik een reactie van parlementslid Alaeddin Boroujerdi (zie foto), hoofd van de Iraanse Commissie voor Nationale Veiligheid en Buitenlands Beleid: "We zijn niet zeker hoe accuraat de mededeling van de Verenigde Staten is, gezien ze in het verleden al hebben beweerd dat Osama was gedood."

Als je weet dat het regime de Iraanse bevolking in 2001 probeerde wijs te maken dat de aanslagen van 9/11 opgezet spel waren omdat er zogenaamd geen enkel joods slachtoffer was en de Amerikanen net voor de aanslagen alle joden uit de Twin Towers hadden gered, dan weet je meteen ook wat de bewering van het parlementslid waard is. Only in Iran. De bevolking dacht, zoals meestal, helemaal anders dan het regime: heel veel Iraniërs kwamen na 9/11 de straat op om hun medeleven te betuigen met de slachtoffers van de aanslagen.